Gorana Petković

Gorana Petković (rođ. Tomić) rođena je 9. svibnja 1989. godine u Splitu. Nakon završetka opće gimnazije u rodnom Omišu, 2007. godine, upisuje preddiplomski studij Grafičke tehnologije (tehničko-tehnološki smjer) na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a potom i diplomski studij Grafičke tehnologije (tehničko-tehnološki smjer, modul Grafička tehnologija) na istom fakultetu. Titulu magistre inženjerke grafičke tehnologije stječe 19. srpnja 2012. godine obranom diplomskog rada naslova „Elektroničko izdavaštvo – budućnost časopisa“, pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Nikole Mrvca. Po završetku diplomskog studija honorarno se zapošljava u grafičkoj doradi, a potom u sveobuhvatnoj marketinškoj agenciji na poziciji grafičke dizajnerice i organizatorice evenata. Nakon nekoliko mjeseci prelazi u tvrtku koja se bavi osmišljavanjem, dizajniranjem i izradom informativnih i promotivnih rješenja označavanja objekata (reklamne oznake, oslikavanje pokretnih i nepokretnih objekata, unaprjeđenje korporacijskog identiteta poslovnih objekata, tisak velikog formata), a od veljače 2015. godine zaposlena je kao asistentica na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Katedri za knjigoveštvo i ambalažu. Iste godine upisuje poslijediplomski studij Grafičkog inženjerstva i oblikovanja grafičkih proizvoda na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Počevši od ljetnog semestra ak. godine 2014./2015., asistentica je na kolegijima preddiplomskog i diplomskog studija: Ručni uvez knjige, Knjigoveštvo 1 i Knjigoveštvo 2. Doktorirala je 18. lipnja 2020. godine s temom doktorske disertacije „Utjecaj modificiranoga polivinil-acetatnoga adheziva nanočesticama na kvalitetu gotovih grafičkih proizvoda“, pod vodstvom mentorice doc. dr. sc. Suzane Pasanec Preprotić, i time stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti; znanstveno polje: Grafička tehnologija.  

Matični br. znanstvenika: 347680


 Gorana Petkovic_CV