Branka Lajić

 

Dr. Branka Lajić rođena Rožić rođena je 25.06.1952. u Mariboru. Nakon završene osnovne škole upisuje se u I gimnaziju prirodoslovno matematički smjer. Po završetku gimnazije upisuje Višu grafičku školu u Zagrebu gdje je 1974 godine diplomirala. Iste godine se zapošljava u „Grafotehni“ tvornici ambalaže gdje je odradila15 godina radnog staža na radnom mjestu tehnologa u tehničkoj pripremi rada.  Kao student uz rad upisuje i zajednički studij grafičke tehnologije Grafičkog fakulteta gdje je 1989 godine diplomirala i iste se godine  zaposlila na Grafičkom fakultetu kao stručni suradnik na katedri za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje grafičkih proizvoda gdje radi već sedamnaestu godinu. Po otvaranju postdiplomskog studija na Grafičkom fakultetu upisuje znanstveni studij grafičkog inžinjerstva.

Doktorirala 2006. na temu „Istraživanje ovisnosti čvrstoće kutije od valovitog kartona o materijalu i konstrukciji“.

Posebno područje rada i interesa joj je proizvodnja ambalaže od valovitog kartona  i problematika vezana uz tu vrstu proizvodnje.

Do sada objavila:

1 poglavlje u knjizi, 3 rada u časopisima citiranim u sekundarnim publikacijama, 7 radova u zbornicima radova s međunarodnog znanstvenog skupa, 5 radova u zborniku radova s domaćeg znanstvenog skupa, 7 sudjelovanja na međunarodnim znanstvenim skupovima i 5 sudjelovanja na domaćim znanstveno stručnim skupovima