Stručna praksa, završni i diplomski radovi

Prema dogovoru s nositeljem kolegija.