Oprema

Dostupna oprema na katedri:


Oprema katedre i laboratorij dostupni su studentima za potrebe izrade seminara, stručnih i znanstvenih, te završnih radova - uz nadzor nekog od nastavnika s katedre.